درباره ما

تیم ما

تیم ما

وجه تمایز ما

وجه تمایز ما

ارزش های اصلی ما

ارزش های اصلی ما

تیم ما


ما یک ماموریت داریم ‏
مشتری مداری ، نوآوری ، پایداری و کیفیت بی انعطاف پذیر – این ها همان چیزی هستند که از زمان تأسیس آن ‏یعنی سال 1396، هایپر اکسپو را به یکی از ارائه دهندگان اصلی نمایشگاه های مجازی و رویدادها جانبی آن تبدیل ‏کرده است. طی چند سال آینده ، هدف ما کمک به پیشرفت پروسه دیجیتال در ارتباطات و رویدادها و به اشتراک ‏گذاشتن این پیشرفت ها با مشتریان ما می باشد.‏

 

وجه تمایز ما


نوآوری
بیش از 3 سال است که هایپر اکسپو به معنای نوآوری در زمینه ارتباطات دیجیتال ایران فعال بوده است. ما راه حل های متناسب را برای مشتریان خود توسعه می دهیم و از آنها در حین اجرای فرایندهای دیجیتالی شدن پشتیبانی می کنیم.

تنوع
کارمندان ما از بیش از 7 استان مختلف کشور می باشند و تجربیات متنوع قبلی را در کارهای روزمره بکار می گیرند. برای آنها ، ما یک محیط چابک با ارتباط سریع و مستقیم و تمرکز روشن بر رشد و کیفیت ایجاد کرده ایم.

پایداری
کسانی که به طور مجازی از نمایشگاه ها بازدید می کنند نیازی به سفر ندارند. بدین ترتیب، مشتریان ما سالانه از تولید اضافی چندین میلیون تن CO2 جلوگیری می کنند. علاوه بر این، بدنه اصلی تیم ما نیز سالهای زیادی در دیگر اقدامات تجاری شرکت با یکدیگر در ارتباط بوده اند.

کیفیت و سرویس
هدف ما ارائه بهترین و ایمن ترین نمایشگاه ها و رویدادهای مجازی در بازار ایران است. در نتیجه ، ما یک مفهوم جامع کیفیت و امنیت ایجاد کرده ایم که نه تنها تمام مراحل آماده سازی، اجرای واقعی، پیگیری کنفرانس ها و رویدادها را پوشش می دهد، بلکه به عنوان یک استاندارد حرفه ای که به آن اعتقاد داریم نیز عمل می کند.

ارزش های اصلی ما


ما فرش قرمز را برای مشتریان خود پهن می کنیم
ما از هر نظر ایجاد یک تجربه مثبت برای مشتری را تضمین می کنیم. ما از هر طریقی که بتوانیم از مشتریان خود ‏پشتیبانی می کنیم. ما همچنین دوست داریم رابطه بین ارائه دهنده و مشتری ایجاد کنیم که بر اساس اعتماد و امنیت ‏تضمین شده باشد. ما به لطف تجربیات موفق و مثبت در طول همکاری های خود، روابط دوستانه خود را با کاربران ‏کلیدی خود حفظ می کنیم.‏

ما آن را ساده نگه می بینیم و آن را ساده می کنیم
ذهنیت عملی یکی از ارزشهای اصلی ماست. ما آنچه را باید انجام دهیم انجام می دهیم تا به روشی موثر و سازنده ‏پیش برویم. ما به طور مداوم بر روی بهبود محصولات بیشمار خود کار می کنیم تا استفاده از آنها را آسان تر و ‏ملموس تر کنیم. به عنوان مثال ، امسال، نسخه ‏B2B‏ آنلاین و تصویری ما از این ذهنیت متولد شد.‏

ما برای همدیگه هستیم
مفهوم ما برای حضور در کنار یکدیگر، بیانگر تعهد‎ ‎‏ هر روز ما به شما است. هنگامی که نمایشگاه ها و رویدادهای ‏زیادی به طور هم زمان در یک ردیف قرار دارند، به اپراتورهای خود کمک می کنیم یا در مواردی که همکاران ما ‏در پشتیبانی یا برگزاری رویدادها به کمک نیاز دارند، ما از کمک به آنها دریع نمی کنیم. به طور کلی، ما همیشه ‏گوش شنوایی داریم، از یکدیگر مراقبت می کنیم و در صورت نیاز به حمایت، به همکاران کمک می کنیم.‏

ما برای بردن بازی می کنیم
ما فقط نمی خواهیم بخشی از چیزی باشیم - می خواهیم پیروز شویم! ‏‎ ‎اگر کاری انجام دهیم، به عنوان مثال شرکت ‏در یک مناقصه، سپس بررسی می کنیم که آیا با پرتفوی اصلی ما مطابقت دارد یا خیر- فقط در این صورت است ‏که با قدرت ورود پیدا می کنیم و بیش از انتظارات هستیم.‏