برگزارکننده

‏ بله. در صورت درخواست برگزارکنندگان نمایشگاه ها، همایش ها و کنگره ها برای همکاری، فعالیت‌ها و ‏رویدادهای آنها بررسی شده و - در صورت تأیید - یک جلسه‌ی حضوری بین « هایپر اکسپو » و برگزارکننده محترم ‏ترتیب داده می‌شود تا درمورد روش‌های همکاری صحبت شود‎.‎